Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2021-10-28 00:48:38

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Články v časopisech

Bibliografická citace:

BRATKOVÁ, E. Elektronické disertace a projekty a systémy jejich zpřístupňování. Národní knihovna [online]. 2002, roč. 13, č. 4 [cit. 2004-06-29], s. 268-287. Dostupný z WWW: <http://full.nkp.cz/nkkr/pdf/0204/0204268.pdf>, <http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0204/0204268.html>. ISSN 1214-0678

[Zpět]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 12.02.2016 23:19