Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2021-11-29 08:47:02

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Archivy e-VŠKP

Na tomto místě najdete přímé odkazy na jednotlivé fungující archivy. Archivy jsou řazeny dle škol.


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 12.02.2016 23:19