Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2021-10-28 01:12:28

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Kontakty

Chcete-li oslovit Komisi, můžete tak učinit prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

Ing. Jan Mach
Funkce:předseda komise
Instituce:Vysoká škola ekonomická v Praze, Centrum informačních a knihovnických služeb
Adresa:nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
WWW:http://ciks.vse.cz
Telefon:224095586
Fax:224095869
E-mail:machj@vse.cz
PhDr. Eva Bratková
Funkce:místopředsedkyně, odborný garant
Instituce:Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví
Adresa:U Kříže 10, Praha 5 - Jinonice
WWW:http://uisk.ff.cuni.cz
Telefon:251080361
Fax:
E-mail:brt@cuni.cz

Jakékoliv dotazy k fungování www stránek směřujte na jejich editora:

Mgr. Martin Krčál
Funkce:řádný člen komise, editor www stránek
Instituce:Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Ústřední knihovna
Adresa:Joštova 10, 602 00 Brno
WWW:http://www.fss.muni.cz/knihovna
Telefon:549494357
Fax:549493136
E-mail:krcal@fss.muni.cz
PhDr. Matyáš Franciszek Bajger
Funkce:řádný člen komise, editor www stránek
Instituce:Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzitní knihovna
Adresa:Bráfova 3, 701 17 Ostrava
WWW:http://knihovna.osu.cz
Telefon:597091213
Fax:
E-mail:matyas.bajger@osu.cz

© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 12.02.2016 23:19