Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2024-07-21 10:01:32

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Články v časopisech

Bibliografická citace:

HOROVÁ, I.; CHVÁLA, R. Zpřístupňování digitalizovaných dokumentů : lokální aktivity versus celonárodní projekt ? : (Zkušenosti s řešením dvou projektů budování digitální knihovny AMU v Praze). Knižnica [online]. 2002, roč. 4, č. 6-7 [cit. 2004-06-29], s. 290-295. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/Dokumentyver/kniznica_horova.pdf>. Původní článek na stránkách časopisu Knižnica již není dostupný. ISSN 1336-0965

[Zpět]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:04