Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2024-05-21 16:13:39

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Články v časopisech

Bibliografická citace:

ŠPÁLA, M.; BRATKOVÁ, E. Vysokoškolské kvalifikační práce (dizertace), jejich současná evidence a elektronické zpřístupňování a s tím spojené technické, administrativní a právní otázky. Časopis lékařů českých. 2004, roč. 143, č. 3, s. 202-204. ISSN 0008-7335

[Zpět]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:04