Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2023-09-29 21:23:27

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Příspěvky ve sbornících

Bibliografická citace:

HOROVÁ, I.; CHVÁLA, R. 2003. Digitalizace a zpřístupnění kvalifikačních prací. In AKP 2003 : Automatizace knihovnických procesů -- 9. : sborník z 9. ročníku semináře : Liberec, 15.-16. květen 2003. Praha : ČVUT, Výpočetní a informační centrum 2003, s. 80-87 (9 s.). Dostupný také z WWW: <http://knihovny.cvut.cz/akp2003/sbornik/09_horova.pdf>. ISBN 80-01-02738-4

[Zpět]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:04