Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2024-05-21 15:32:32

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Příspěvky ve sbornících

Bibliografická citace:

POLÁČEK, J. Budování a rozvoj archívu závěrečných prací na ESF MU Brno. In Elektronický zborník príspevkov z 11. medzinárodného seminára CASLIN 2004 konaného v dňoch 5.-9. septembra 2004 na Čingove (Slovenský raj) [online]. Přešov : Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, 2004 [cit. 2004-10-05]. Dostupný z WWW: <http://www.pulib.sk/elpub/UK/Caslin04/polacek.pdf>

[Zpět]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:04