Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2023-09-29 22:00:01

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Příspěvky ve sbornících

Bibliografická citace:

JURMANOVÁ VOLEMANOVÁ, Věra. Fulltextové databáze VŠKP (vysokoškolských kvalifikačních prací) – volný přístup k cennému zdroji odborných informací. In INFORUM 2006 : 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.-25. května 2006 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2006-07-20]. [12 s.]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2006/pdf/Jurmanova_Volemanova_Vera.pdf>. ISSN 1801-2213.

[Zpět]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:04