Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2024-07-21 10:02:21

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Příspěvky ve sbornících

Bibliografická citace:

BRATKOVÁ, E. Principy, aktéři, modely, postupy a technologie v systémech elektronických disertací. In INFORUM 2003 : 9. konference o profesionálních informačních zdrojích , 27.-29.5. 2003 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2003 [cit. 2004-06-29]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2003/prispevky/Bratkova_Eva.pdf>.

[Zpět]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:04