Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2024-06-18 18:14:50

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Příspěvky ve sbornících

Bibliografická citace:

BRATKOVÁ, E. Technické a technologické otázky budování systémů elektronických disertací. In Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2003 : sborník příspěvků. Praha : Státní technická knihovna, 2003, s. 31-38. ISBN 80-86504-09-3

[Zpět]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:04