Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2023-03-22 07:20:31

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Prezentace

Bibliografická citace:

BRATKOVÁ, E. Digitální / Virtuální knihovny disertačních aj. vysokoškolských prací (mezinárodní a národní úrovně) [online]. Praha, 2002- [cit. 2004-06-29]. Výuková prezentace ÚISK FF UK. Dostupný z WWW: <http://www.cuni.cz/~brt/dvk/dvk3.htm>.

[Zpět]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:04