Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2023-03-22 07:09:06

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Prezentace

Bibliografická citace:

ŠPÁLA, M. Vysokoškolská dizertace : vědecká, odborná nebo soukromá publikace ? In Celostátní porada vysokoškolských knihoven, Hradec Králové, 19.-20. listopadu 2003 [online]. Hradec Králové, 2003 [cit. 2004-06-29]. Prezentace, 19 snímků. Dostupný z WWW: <http://lib.uhk.cz/cpvsk2003/download/ctvrtek/6%20-%20Libr%20CSPV%8AK%202003%20Hr%20Kr%E1l%20Lecture%20M%8A%20EDT%20Final%20version%2019scr.ppt>.

[Zpět]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:04