Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2023-03-22 06:43:09

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Prezentace

Bibliografická citace:

BARTOŠEK, M. SW pro budování a provoz e-disertací [elektronický soubor]. 2004-04-20. 56 snímků. Elektronická prezentace přednášky na semináři Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2004 ..., Elektronické disertace (e-disertace), konaném v Praze ve Státní technické knihovně 20. 4. 2004. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/Dokumentyver/bartosek01.pdf>.

[Zpět]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:04