Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2023-03-22 07:52:58

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Prezentace

Bibliografická citace:

BRATKOVÁ, E. Metadata e-disertací : analýza problémů [elektronický soubor]. [2004-04-20]. 16 snímků. Elektronická prezentace přednášky na semináři Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2004 ..., Elektronické disertace (e-disertace), konaném v Praze ve Státní technické knihovně 20. 4. 2004. Dostupný z WWW: <http://www.evskp.cz/Dokumentyver/DissMetadata.ppt>.

[Zpět]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:04