Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2023-03-22 07:15:43

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Prezentace

Bibliografická citace:

GRULICH, Petr. Pohled archivnictví na VŠKP. In Celostátní porada vysokoškolských knihoven, 9.-10. listopadu 2005, Kongresové centrum ČZU, Praha [online]. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005 [cit. 2006-06-30]. PPT prezentace, 9 snímků. Dostupný z WWW: <http://www.sic.czu.cz/lucid_docs/cpvsk/Grulich_CPVSK2005.ppt>.

[Zpět]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:04