Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2023-03-22 08:21:32

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Prezentace

Bibliografická citace:

JURMANOVÁ VOLEMANOVÁ, Věra; KRČÁL, Martin. E-VŠKP na MU v Brně. In Celostátní porada vysokoškolských knihoven, České Budějovice, 3.-4. listopadu 2004 [online]. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2004 [cit. 2006-06-30]. PPT prezentace, 11 snímků. Dostupný z WWW: <http://www.lib.jcu.cz/cpvsk/prezentace/jurmanovakrcal.ppt>.

[Zpět]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:04