Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2024-07-21 08:36:17

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Členové

JménoInstituce
PhDr. Matyáš Franciszek Bajger Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzitní knihovna
Bc. Irena Baranayová Univerzita Karlova v Praze, Ústav výpočetní techniky
PhDr. Eva Bratková Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví
Ing. Lukáš Budínský Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústřední knihovna
Jiřina Čechová Technická univerzita v Liberci, Univerzitní knihovna
Mgr. Petr Derian Knihovna UJEP
Tomáš Fendrich Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Studijní a informační středisko
Mgr. Petr Grulich , Ph.D.Univerzita Hradec Králové
PhDr. Iva Horová Knihovna Akademie múzických umění Praha
Mgr. Věra Jurmanová Volemanová Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Ústřední knihovna
Mgr. Romana Kasperkevičová Knihovna JAMU
PhDr. Helena Kovaříková České vysoké učení technické, Výpočetní a informační centrum
Mgr. Martin Krčál Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Ústřední knihovna
PhDr. Adam Kretschmer Technická univerzita v Liberci, Ústřední knihovna
Ing. Jan Mach Vysoká škola ekonomická v Praze, rektorát
Mgr. Michaela Morysková České vysoké učení technické, Výpočetní a informační centrum
Mgr. Petra Myšková Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze
PhDr. Petra Pejšová Státní technická knihovna
Mgr. Pavla Rygelová Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna
PhDr. Radka Římanová Státní technická knihovna
Bc. Marie Sýkorová Univerzita Palackého v Olomouci, Knihovna UP, Informační středisko FTK
Mgr. Barbara Šímová Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihova VUT
Ing. Radka Tichá Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna
RNDr. Alena Volková Balvínová Univerzita Karlova v Praze, Přírodověděcká fakulta, Středisko vědeckých informací
Mgr. Lucie Vyčítalová Univerzita Pardubice, Univerzitní knihovna

© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 12:53