Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2024-07-21 09:00:35

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Informace o archivech

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

celouniverzitní systém

Základní informace

Název systému: STAG-diplomové/bakalářské/disertační práce
Vstupní brána: https://stag.ujep.cz/prohlizeni/index.html
Působnost systému: celouniverzitní systém
Garant systému: Centrum informatiky

Dokumenty vztahující se k archivu

Předpisy

Specifikace metadat

Šablony

Návody a další odkazy

Poznámky

Univerzita Jana Evangelsity Pukryně v Ústí nad Labem se zapojila v roce 2008 do projektu Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů. STAG - studijní agenda je primární informační systém studijních záležitostí a modulem pro ukládání a prohlížení kvalifikačních prací. Tento systém poskytuje metadata pro univerzitní knihovní systém a pro externí systém Dspace, který obsohuje i plné texty. Režim zpracování prací (metadata, plné texty, multimediální přílohy) v systému Dspace se dokončuje a upravuje dle průběžných výsledků spolupráce při řešení dané problematiky v projektu.

[zpět na přehled archivů]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 11:41