Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol ČR

URL stránky: http://www.evskp.cz

Datum zobrazení stránky: 2024-07-21 08:39:46

Logo Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol ČR Logo Asociace knihoven vysokých škol ČR

Informace o archivech

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

celouniverzitní systém

Základní informace

Název systému: Absolventské práce
Vstupní brána: http://www.jamu.cz/organizacni-struktura/knihovna/
Působnost systému: celouniverzitní systém
Garant systému: OVIS

Dokumenty vztahující se k archivu

Předpisy

Specifikace metadat

Šablony

Návody a další odkazy

Poznámky

Celouniverzitní repozitář přístupný z webu Knihovny je primárně určen k ukládání a zpřístupňování bakalářských, diplomových a disertačních prac, zpracovaných v rámci akreditovaných studijních programů na JAMU, počínaje akademickým rokem 2006 Katalog Aleph (odkaz http://aleph.jamu.cz) obsahuje bibliografické záznamy bakalářských, diplomových a disertačních prací (u některých je připojen plný text práce) Přístup k bibliografickým údajům a anotacím bez omezení; plné texty jsou přístupné pouze pro studenty a pracovníky JAMU

[zpět na přehled archivů]


© 2004-07 OK e-VŠKP AKVŠ ČR Editor: Martin Krčál / Aktualizováno: 15.02.2022 11:41